• Scrivi una notizia
  • Sostienici
  • Spazi pubblicitari
  • Privacy Policy
  • Feed Rss

Catanzaro: Quando ti girano... Le vie (Vernacolo Catanzarese)

Calabria > Catanzaro

CATANZARO, 27 LUGLIO - Ava nu pocu e simani chi n'ta città on si parra d'atru ca e l'inversiona do sensu e marcia do corsu!!!
Mo dicu eu... dui paroli in dialettu, i sacciu mentira una arretu l'atra... magari megghiu e quandu scrivu in taliano... eppuru u cerbeddhu meu... stavota esta cchiu vacanta e chiddhu cerbeddhuna chi nvertiu u sensu e marcia da strata cchiu randa da città...
si chiddha... chi tra paletti (e subba chissi, esta megghiu ma mi staiu quetu), grasti, machini parcheggiati e cristiani cchi passianu ammenzu i pedi... resta a malapena u spaziu ma passa na cinqucentu... ma do tipu vecchiu... ca a nova para nu purminu!!!

Stavota u cerbeddhu meu esta talmenta vacanta... e non riescia ma trova nessuna ispiraziona ma scrivu n'articolu subba st'argomentu... cchi puru i neuroni cangiaru u sensu e marcia!!!

Haiu l'idei talmenti confusi... cchi quandu si n'cuntranu dui neuroni alla scinduta e l'oricchi... on sannu duva hannu e jira e i viu cchi ppe sbagliu nescianu e l'anguleddhu do vuvitu... manu n'ta manu... ccu i lacrimi all'occhi... pensandu... forza sbagliammi strata!!!

Ci misimu na vrancata d'anni ma n'abituamu a tutti sti giramenti e (.).. strati e de vii... cchi ancora mo quandu arrivu allu politeama on sacciu si staiu jendu giusto!!!
E già m'immagginu i jestimi e tutti nui automobbilisti... cchi arrivati allu solitu incrociu... on sai si hai scindira, nchianara, jira a desthra o a sinisthra... cchi puru a vuciceddha do navigatora ti rispunda... a mmia on mi domandara nenta ca on capiscetti i strati vecchi, figurati i novi!!!

Quandu arrivi a st'incrociu... si talmenta n'cazzunisciutu, cchi ppe disperaziona... chiudi a machina e parcheggi a'mmenzu a via e tutti chiddhi arretu e tia... comu n'te nu pellegrinaggiu e ppe solidarietà... fannu a stessa cosa... e ciangendu e pregandu... si dirigianu versu u comuna... alla ricerca e chiddhi sverti... cchi... cci vinna ammenta tuttu stu giramentu... pecchi datu ca cci giravanu a iddhi... cci l'avianu e fara girara puru all'atri!!!
I strati chiaramenta!!!

Comunque... nu grande meritu cci l'avimu e dara a cui pensau tuttu chissu e l'avimu puru e ringraziara!!!
Essiiii...
Almenu tuttu stu scombussolamentu... cumincia dopu a festa e San Vitalianu... pecchi si cuminciava prima... ccu tutti i jestimi cchi u santu era costrettu ma senta all'incroci, duranta a processiona... e ccu tuttu u rispettu per sua santità... era capacia ca scindia e sa facia appedha finu alla chiesa do carminu.

In ogni caso... i vigili studiaru bonu e furu puru istruiti a dovera... si ancunu cci chieda n'indicaziona... hannu e rispundira...
segua quella macchina e non si sbaglierà!!!

Salvatore Procopio