• Scrivi una notizia
  • Sostienici
  • Spazi pubblicitari
  • Privacy Policy
  • Feed Rss

Il calore di un abbraccio (Vernacolo Catanzarese)

Calabria > Catanzaro

Catanzaro, 22 ottobre - Non c'è atteggiamentu cchiu sinceru e n'abbrazzu...

Chiddhu cchi voi ma dici ccu su gestu... i paroli cchi nescianu da vucca tua... non u sannu dira...

L'aviti mai notatu... ca non é ca t'abbrazzi a tutti... ma sulu a certi perzuni... si... chiddhi cchi... ti vena
difficila... o non ti riescia... ma cci dici ca... cci voi bena...
E allora... ti parta... do cora... n'abbrazzu... cchi vala cchiu e mille "ti vogghiu bena"...

A vucca po dira chiddhu... cchi voi!!!
A tutti... cci poi dara na sthritta e manu...
A tutti... cci poi dara nu vasu...
A tutti... cci poi dira ca cci voi bena...
A pochi perzuni... cci duni... n'abbrazzu!!!

Alla n'amurata tua... dopu cchi ti m'brigasti... magari ppe curpa tua...ppemma cci fai capiscira quantu
cci teni a iddha e quantu cci voi bena... vai... e ti l'abbrazzi... ma n'abbrazzu ccu tutti i dui vrazzi... e
senza ma dici nenta...  iddha capiscia ca si pentutu... e alla fina vi voliti cchiu bena e prima...

Quandu arriva a sira... dopu na jiornata e fatica... dopu cchi mugghjierittha... già stanca...misa allu
lettu i figghioli... e dopu cchi vai e ti curchi e vi dati u baciu da bonanotta... non c'è cosa cchiu bella
ma ti l'abbrazzi...
Si... chiddhu abbrazzu...cchi voleri ma l'avvolgi comu na cuverta... e cchi cci senti u cora mentra
vatta... e u jiatu mentra respira... quasi comu si fusseravu na cosa sula... e senza ma si dicia nenta...
si capiscia tuttu...

On'esta facila ma cci dici a nu pathra o a na mamma... ca cci voi bena!!!
Si voi ma cci fai capiscira... ca sunnu a vita tua... ti l'abbrazzi... e iddhi capiscianu... ca chiddhu nudu
cchi hai n'ta gola e cchi ti mpediscia ma cci dici... papà... mamma... ti vogghiu bena... si
squagghiau... U calura e l'abbrazzu cchi cci stai dandu... esta cchiu forta e sinceru e tutti i paroli cchi voleri ma cci
dici... e puru ca ti partanu do cora... non riescianu ma nescianu da vucca... 

È propriu veru ca a vucca pó dira chiddhu cchi vo... ma chiddhu cchi parra esta l'atteggiamentu...
Difficilmenta si pó dara n'abbrazzu a unu cchi on cci voi bena... e si capiscia puru... specialmenta e
quantu strjingi chiddha perzuna!!! Quandu abbrazzi ancunu... l'aviti notatu ca non si dicia nenta...
comu si su gestu... esta a massima espressiona e l'affettu... e ogni parola fussera superflua!!!

Quandu arriva figghjiatta alla staziona... cchi studija fora... e a vidi ammenzu a fuddha de genti... cci
fuji incontru... e facenduti spaziu tra tutti chiddhi perzuni... non è ca ti minti ma gridi ca cci voi bena!!!
Comu siti vicini... v'abbrazzati... e ppe na vrancata e secondi... on si dicia nenta!!! Chissu esta forsa
unu dei pochi momenti accussi intimi... cchi tutti ponnu vidira... e de chissu si capiscia quantu dui si
vonnu bena!!! Si a chiddhu cchi arriva... cci stringi a manu... o... cci duni dui vasi subba a faccia... si
capiscia ca esta nu conoscenta o nu parenta alla luntana!!!

Ma l’aviti mai vistu dui picciuliddhi e l’asilu cchi s’abbrazzanu… comu non faceranu dui randi… cchi ti
vena na tenerezza infinita!!! Non è ca si dicianu ca si vonnu bena… non è ca si dicianu ti amo…
s’abbrazzanu e basta… e ccu ssu gestu… vonnu ma dicianu e ma si dimostrhanu tuttu l’affettu
possibila…

E non v’ava mai capitatu ca mentra stai lavandu i piatti… t’arriva marituttha e darretu e t’abbrazza… e
senza ma ti dicia nenta… ti sthringia forta… ma non ppe chiddhu cchi staciti penzandu… esta sulu
pecchi vo ma ti fa capiscira… ca ti vo bena!!! Ma si succeda u contrariu ca esta iddha cchi t’abbrazza
e darretu mentra magari stai sonando allu pianoforta… senza ma parra… ti vo dira… eu ce sugnu…
non ti preoccupara… 

Mi ven'era ma dicu... abbrazzativi!!! Forsa c'è tantu bisognu e... nu pocu d'abbrazzi... ca certi voti i
regalanu ppe strhata!!! Penzara ca mo ficiaru puru a jornata mondiale e l'abbrazzu... e ca c'è sunnu
associazioni e volontariatu... cchi si mintanu a n'angulu e marciapieda e quandu passa n'cunu... cci
domandanu si hannu bisognu e n'abbrazzu... ca ciú dunanu gratis!!! Non c'è nenta e ridira... chissu ti
fa capiscira quanta carenza d'affettu c'è in giru... e... quantu esta importanta l'abbrazzu!!!

Stu gestu... accussi semplicia... cchi on'ava bisognu e tanti fronzoli... paroli de circostanza e de
contornu... ti riscalda... u cora... e ti fa capiscira… quantu calura ava… n’abbrazzu.

Salvatore Procopio